Pripomeňme si spoločne Svetový deň divej prírody

 

V nedeľu 3. marca si pripomenieme a budeme oslavovať Svetový deň divej prírody, teda skôr Svetový deň voľne žijúcich živočíchov a rastlín (World Wildlife Day). Tento deň je spojený s podpisom Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) 3. marca 1973 vo Washingtone.

Témou tohtoročných osláv je „ Spájanie ľudí a planéty: Technologické inovácie v ochrane prírody“, ktorú spoločne vyhlásil Sekretariát CITES-u a Organizácia spojených národov (OSN). V rámci Svetového dňa divej prírody sa pozornosť upriami na technologické inovácie, ktoré zlepšujú ochranu vzácnych voľne žijúcich živočíchov a rastlín na našej planéte.

Téma spájania ľudí a našej spoločnej planéty v sebe nesie aj posolstvo posilňovania nášho spojenia s prírodou a to nielen pomocou rozmanitých technológii a digitálnych inovácií, ale odkazuje na to najdôležitejšie spojenie – spojenie cez srdce.