Správa CHKO Strážovské vrchy sa  spolu  s občianskym združením PRALES podieľa na projekte Stromy pre budúcnosť, prebiehajúceho v obciach Podskalie a Slopná.  Koncom novembra 2021 bolo úspešne  vysadených  250 stromov rôznych starých odrôd ovocných stromov a niekoľko domácich druhov listnatých drevín.  Z toho 150 stromov  popri obecnej ceste – cyklotrase v Slopnej  a 100 na obecnej parcele na pasienkoch  v Podskalí. Návrat stromov do poľnohospodárskej krajiny je veľmi prospešný a prínosný  z viacero hľadísk. Zvyšujú celkovú kvalitu životného prostredia, tlmia dopady zmeny klímy,  robia krajinu odolnejšou  voči suchu, chránia pôdu pred eróziou,  opadom odumretej organickej hmoty (lístie) obohacujú pôdu o humus, ak sa zvolia vhodné druhy stromov  zvyšujú biodiverzitu a sú jednoducho krásne.

Hniezdne búdky pre spevavce, ktoré boli osadené na jar tohto roku,  boli všetky úspešne obsadené. Využili ich viaceré druhy dutinových hniezdičov. Sýkorka belasá, škorec lesklý, sýkorka bielolíca, krutihlav hnedý. Úspešné boli aj búdky pre dudky – jedna bola obsadená párom dudkov chochlatých. Avšak pre májové sneženie  bolo hniezdenie prerušené. Dôležité je,  že vzácne dudky už vedia o tejto možnosti hniezdenia.

 

Prajeme úspešné hniezdenie do ďalších rokov a dobrý rast budúcim stromoradiam. Nech slúžia všetkým. Nech prinášajú úrodu, tieň, krajšie a zdravšie životné prostredie, poskytujú množstvu organizmov ďalšie ekologické niky.