Spoločnými silami za zachovanie cenného biotopu

Spoločnými silami za zachovanie cenného biotopu

Zliechov - celkový pohľad na lokalitu po zásahu

Na sklonku leta sa významnému lepidopterorológovi (motýlkarovi) priplietla pod nohy jedna lokalita na úpätí Strážova. Všetci sme usúdili, že potrebuje akútne zlepšiť stav v prospech bezlesia- vysekať borovice. Borovice dokážu v priebehu pár rokov vytlačiť cenné  druhy  viazané na bezlesie – motýle, koníky, kobylky, orchidey, jednoducho prírodne cenné spoločenstvá trávnatých biotopov. Priatelia- kolegovia z Bielych Karpát a z mimovládnej organizácie JARO-Jaroměř sa aktívne spolu s nami chytili práce. Výsledkom dvoch brigád na jeseň 2019 bol presvetlený borievkový pasienok a 5 borových kôp, ktoré časom poslúžia ako úkryty pre rôzne živočíchy (plazom, drobným cicavcom, z vtákov nap. orieškovi hnedému). Následne táto lokalita potrebuje pastvu- ovečky menežerky na jarnej paši. Našli sme zhodu aj s miestnou farmou oviec. Týmto všetkým ďakujeme v mene zachovania biodiverzity. To aký efekt má naša práca, ktorú sme urobili s radosťou, ukáže v ďalšom roku napríklad aj spektrum motýľov a rastlín.

Autor textu: Ing. Ivana Kalafusová