Slávime 50-te výročie DŇA ZEME

Dnes si pripomíname 50 rokov od založenia DŇA ZEME,

pripojte sa k nám Deň Zeme 2020 online

Najväčšie občianske podujatie na svete sa po prvýkrát vo svojej histórii stáva digitálnym. Požadujú, aby vedúci predstavitelia brali vedu vážne, počúvali svojich ľudí a vyvíjali tlak na kroky na všetkých úrovniach spoločnosti s cieľom zastaviť rastúci trend zmeny klímy.

Môžeme vytvoriť lepší svet pre všetkých. Povedzte všetkým o 22. apríli, a pripojte sa k nám na earthday.org, keď zaplavujeme svet správami nádeje, optimizmu a predovšetkým akcií.

Téma Dňa Zeme 2020:

Opatrenia v oblasti klímy

Znečistenie ovzdušia dusí planétu

Pomôžte vyčistiť náš vzduch tým, že sa stanete občianskym vedcom

V deň Zeme, 22. apríla 2020, máme dve krízy : Jednou je pandémia koronavírusu COVID-19. Druhou je pomaly sa blížiaca katastrofa našej klímy.

Obe výzvy môžeme, budeme a musíme vyriešiť. Svet nebol pripravený na nový koronavírus.  Stále však máme čas sa pripraviť – v každej časti sveta – na klimatickú krízu.

Obrovské výzvy – ale aj obrovské príležitosti – v súvislosti so zmenou podnebia túto otázku označili za najnaliehavejšiu tému 50. výročia. Zmena podnebia predstavuje najväčšiu výzvu pre budúcnosť ľudstva a systémy na podporu života, vďaka ktorým je náš svet obývateľný.

Na konci roku 2020 sa očakáva, že národy zvýšia svoje národné záväzky k Parížskej dohode z roku 2015 o zmene klímy. Teraz nastal čas, aby občania požadovali väčšie globálne ambície pri riešení našej klimatickej krízy.

Deň Zeme 2020 bude oveľa viac ako jeden deň. Musí to byť historický okamih, keď občania sveta vstúpia do jednotnej výzvy na tvorivosť, inováciu, ambície a statočnosť, že musíme čeliť našej klimatickej kríze a využiť obrovské príležitosti budúcnosti s nulovým obsahom uhlíka.

22. apríla sa k nám pripojte na 24 hodín v rámci globálnej digitálnej mobilizácie, ktorá riadi akcie veľkých aj malých, dáva rôznym hlasom platformu a vyžaduje odvážne kroky pre ľudí a planétu.

Počas 24 hodín Dňa Zeme naplní 50. výročie Dňa Zeme digitálnu krajinu globálnymi konverzáciami, výzvami na akciu, vystúpeniami, videonahrávkami a ďalšími.

Aj keď môže byť Deň Zeme digitalizovaný, náš cieľ zostáva rovnaký: zmobilizovať svet, aby podnikol najvýznamnejšie kroky, aby priniesol zmenu .

Bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, môžete zmeniť. A nie ste sami, pretože spolu môžeme zachrániť Zem.

zdroj: https://www.earthday.org/earth-day-2020