Označovanie ochranných pásiem NPR a preznačovanie hraníc NPR

Označovanie ochranných pásiem NPR a preznačovanie hraníc NPR

V septembri pracovníci Správy CHKO Strážovské vrchy začali vyznačovať ochranné pásmo NPR Strážov, NPR Vápeč, PR Klapy a NPR Podskalský Roháč. Ochranné pásmo sa vyznačovalo žltou farbou na kmene stromov dvojpruhom vo výške 1,3 m.   Zameriaval ju kvalitnou GPS-kou pracovník Slovenskej lesníckej spoločnosti ako vyhotovovateľ nového Programu starostlivosti o les. Hranica ochranného pásma bude zároveň vyznačená aj na mapách a bude aj hranicou  nových dielcov. V súčasnosti preznačujeme a upresňujeme hranicu NPR Podskalský Roháč červeným dvojpruhom  a dubovými hranolmi so štátnym znakom a nápisom Národná prírodná rezervácia, v spolupráci s členom miestneho urbáru.