OZ spolu máme zelenú sa zrodila a vďaka podpore projektu “Ovocný sad Tri duby” mohla v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená Župa Trenčianskeho samosprávneho kraja, dozrieť až k realizácii myšlienka na vysadenie tradičných odrôd ovocných stromčekov pod Malým Manínom.

 

Miesto výsadby ešte bez stromčekov

Päťdesiat účastníkov projektu, medzi ktorými mali hojné zastúpenie aj malí ovocinári a ovocinárky, počas doobedia vysadilo spoločnými silami 18 stromčekov. Najmä deti budú môcť počas ďalších rokov s nefalšovanou detskou radosťou a nedočkavosťou sledovať, ako sa na stromčekoch, ktoré pomáhali sadiť, objavujú prvé kvety, ako sa tvoria prvé plody šťavnatého ovocia.

 

Na mieste výsadby je osadená tabuľa, kde sa dozviete, aké mená stromčeky dostali, ako aj informáciu, ku ktorej tradičnej odrode stromčeky patria a samozrejme aj mená majiteľov šikovných rúk, ktorí stromčeky vysádzali.

 

 

Realizácia projektu sa mohla uskutočniť iba vďaka výdatnej pomoci, spolupráci a konzultácii s vlastníkom pozemku – Pozemkovým spoločenstvom Zálužie a ďalšími partnermi projektu – Vlastivedným múzeom v PB, CHKO Strážovské vrchy, Jaskyniarskym klubom Strážovské vrchy a Mestom Považská Bystrica ako aj dodávateľom stromčekom – Ovocnej škôlky Moravské Lieskové (okres Nové Mesto n. Váhom) a viacerým kamarátom a “známym”, ktorí vždy OZ spolu máme zelenú pri realizácii projektov pomáhajú.

Ak Vás aktivita zaujala a nestihli ste tohoročný novembrový termín, máme pre Vás dobrú správu: OZ spolu máme zelenú plánuje v blízkej budúcnosti sad rozšíriť a dať komunite možnosť stretnúť sa na zmysluplnej aktivite v prírode.

A prečo práve staré odrody ovocných stromov?

 

Za poskytnuté informácie a fotografie ďakujeme Zuzane Haladejovej a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.