Návšteva v materskej škôlke v Dolnej Maríkovej

Jedno májové ráno nás – kolegu Petra Pecíka a mňa privítali zvedavé očká veľkých škôlkárov a ešte väčších predškolákov v Dolnej Maríkovej.

Slnečné počasie nám umožnilo zostať vonku a rozložiť si všetky naše „rekvizity“ pekne na trávniku.

Spolu s deťmi sme si prešli všetkými prírodninami , ktoré sme si so sebou zobrali – od naozajstných medvedích pazúrov, cez lebku bobra s oranžovými hlodákmi a obrovitánsky jelení paroh, až po zástupcov hmyzieho spoločenstva.

Zahrali sme sa hru „Strom je veľký dom“ – spoločne sme hľadali a aj našli skrýšu pre každého živočícha na obrázku. A nielen to – deti si hravo poradili aj s priraďovaním stôp k fotografiám zvieratiek. Zahanbiť sa nedali ani pri imitovaní zvukov medveďa či vlka. Medvede by ich hneď brali do rodiny a vlci do svorky. Veru, také vlčie zavýjanie, len tak hocikde nezačujete.

Zase sme sa raz presvedčili, že aj malí veľkí škôlkári toho vedia ohromne veľa o prírode, o rastlinkách a živočíchoch, ktoré ju tvoria. Ich záujem, dozvedieť sa ďalšie zaujímavosti z prírodnej ríše je ďaleko väčší, ako ten najväčší medveď, ktorý sa potuluje po slovenských horách.

Za príjemné privítanie a ešte príjemnejšie strávený čas patrí naša vďaka všetkým deťom z MŠ v Dolnej Maríkovej, pani riaditeľke a pani učiteľkám.

Deti sme našou návštevou inšpirovali k takýmto nádherným kresbičkám:

Spracovala: Ing. Erika Kružliaková