Na krídlach motýľov 2 x inak

Pre veľkých predškolákov mala Správa CHKO Strážovské vrchy v končiacom školskom roku prichystané 3 environmentálne výučbové programy. Jedným z nich bol program s poetickým názvom Na krídlach motýľov. Okrem toho, že sme si v priebehu programu povedali a spočítali, koľko hlavičiek, hrudí, brušiek a nôh máme my ľudia a koľko motýle, zasnívali sa, aké by to bolo úžasné mať aspoň na krátku chvíľočku tie krásne motýlie krídla a lietať si z kvetu na kvet, potom pohybovou aktivitou stvárnili životný cyklus motýľov, nakoniec sme sa ponorili do voľného víru fantázie pri tvorivých aktivitách, ktorých výsledkom sú krásne motýliky:

Prvý krát sme použili rolky z toaletného papiera, kancelársky papier, nožnice, pastelky, lepidlo a zrazu na lavičku prileteli takéto nádherné motýle:

Druhý krát sme použili tvrdý papier s predkresleným vzorom životného cyklu motýľa a dospelého motýľa, farbičky, farebný papier, nožnice a lepidlo.  Na prekrásne motýle sme nemuseli dlho čakať:

Predstaveným environmentálnym programom sme oslávili napríklad aj Svetový deň životného prostredia. Motýle svojou krehkosťou symbolizujú nielen krásu, ale aj zraniteľnosť prírody.