Monitoring chránených rastlín

V rámci našej pracovnej činnosti pravidelne monitorujeme vybrané lokality chránených druhov rastlín európskeho a národného významu. Zisťujeme ich areál výskytu, početnosť a vitalitu populácií (počet kvitnúcich a sterilných jedincov), ohrozenia a trendy vývoja. Z týchto údajov potom v prípade potreby navrhujeme a vykonávame tzv. manažmentové opatrenia – činnosti potrebné na ich zachovanie.

V apríli sme vykonali monitoring druhov poniklec prostredný a lykovec voňavý.

Poniklec prostredný  (Pulsatilla subslavica) – Druh je západokarpatský endemit, čo znamená, že sa vyskytuje len v Západných Karpatoch a v rámci nich len na území Slovenska. Rastie v suchých skalnatých trávnikoch a presvetlených lesoch na vápencovom a dolomitovom podklade. Bol opísaný iba nedávno (v roku 1981) v Súľovských skalách. Dovtedy nebol odlišovaný od poniklecu slovenského, od ktorého sa líši užšími a viacpočetnými listovými úkrojkami. Tie však v čase kvitnutia na jar ešte nie sú vyvinuté, v čase plodu už áno (z tohto dôvodu vykonávame monitoring vitality populácie v čase plodu). V CHKO Strážovské vrchy je jeho výskyt veľmi častý. Je zaradený do Červeného zoznamu ohrozených rastlín Slovenska a je zároveň chránený druh európskeho významu so spoločenskou hodnotou 23 € za jedinca.

Lykovec voňavý (Daphne cneorum) – S pribúdajúcimi teplými dňami rozkvitajú mnohé druhy rastlín. Jednou z nich je aj vzácny poliehavý kríček lykovec voňavý. Ako už meno napovedá, jeho kvety omamne voňajú. Rastie na svetlých, teplých okrajoch lesov a na suchách trávnikoch. Bez prítomnosti kvetov je tento druh ľahko prehliadnuteľný, v čase kvitnutia však okrem vôni upúta drobnými ružovými kvietkami, ktoré často vytvárajú celé ružové vankúšiky. Je to teplomilný druh, ktorý rastie v Európe. Na Slovensku sa vyskytuje takmer na severnom okraji svojho výskytu, severnejšie sa nachádza iba na juhozápadnom okraji Poľska a na Ukrajine. Lykovec voňavý je na celom Slovensku vzácnym druhom, aj v CHKO Strážovské vrchy sa vyskytuje veľmi vzácne. Je zaradený do Červeného zoznamu ohrozených rastlín Slovenska a je zároveň chránený druh národného významu so spoločenskou hodnotou 37 € za jedinca. Odniesť z prírody si ho preto môžete iba na zábere vo fotoaparáte.

Obidva atraktívne druhy ničia návštevníci trhaním a vykopávaním do skaliek, no ohrozené sú aj zarastaním pôvodných lokalít výskytu. V ponuke záhradkárskych predajní nájdete  nielen naše, ale aj cudzokrajné druhy lykovcov a poniklecov, a to v rôznych odrodách, odlišujúcich sa vzhľadom, olistením, farbou kvetov… Preto chránené a vzácne rastliny v prírode netrhajte.

Autor  textu a fotografií: Mgr. Janka Smatanová