Zajtra 11. decembra si pripomenieme Medzinárodný deň hôr, ktorého tohtoročnou témou je :

„ trvalo udržateľná horská turistika.“

Udržateľný cestovný ruch v horách môže prispieť k ochrane krajiny a biodiverzity, vytvoreniu dodatočných a alternatívnych možností obživy a podpore zmiernenia chudoby. Je to spôsob, ako zachovať prírodné, kultúrne a duchovné dedičstvo, propagovať miestne remeslá a výrobky vysokej hodnoty.

 

NPR Manínska tiesňava a PR Kostolecká tiesňava

Horská turistika priťahuje približne 15 až 20 % celosvetového cestovného ruchu.

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa turisti rozhodujú pre návštevu horských destinácií, napríklad aby boli svedkami krásy horskej krajiny a ekosystémov, zažili kultúru a tradície horských národov a otestovali svoje fyzické možnosti.

Cestovný ruch je však jedným zo sektorov najviac zasiahnutých pandémiou Covid-19, ktorý ovplyvňuje ekonomiky, živobytie, verejné služby a príležitosti na všetkých kontinentoch. V horách obmedzenia pandémie ešte viac znásobili zraniteľnosť horských komunít.

Túto krízu možno vnímať ako príležitosť prehodnotiť horský turizmus a jeho vplyv na prírodné zdroje a živobytie, lepšie ho riadiť a využiť ho smerom k odolnejšej a ekologickejšej budúcnosti.

 

Horská biodiverzita

Hory sa týčia v niektorých z najúžasnejších krajín sveta. Ich jedinečná topografia, klimatické oblasti a izolácia vytvorili podmienky pre široké spektrum foriem života.

V horách sa nachádza približne polovica svetových zdrojov biodiverzity a 30 % všetkých kľúčových oblastí biodiverzity.

Hory sú domovom mnohých ohrozených druhov.

Mnohé z najdôležitejších druhov plodín a hospodárskych zvierat na svete majú pôvod v horách.

Hory a voda

Hory poskytujú až 60 – 80 % svetovej sladkej vody, bez ktorej by nebol možný trvalo udržateľný rozvoj.  

Hory sú pramennou oblasťou vodných tokov. Horské regióny sa vyznačujú vyššími zrážkovými úhrnmi a menším výparom. Zároveň nie sú toľko ovplyvnené činnosťou človeka – na rozdiel od intenzívnejšie hospodársky využívaných nížin, kde mnoho prirodzených prameňov a prameníšť zaniklo.

 

Horské produkty

Horské produkty a služby majú veľký potenciál zlepšiť živobytie a podporiť miestne ekonomiky.

Celosvetový dopyt po kvalitných, vysokohodnotných potravinách a nápojoch vyrobených v horských oblastiach, ako je káva, med, bylinky a koreniny, ako aj po remeselných výrobkoch, kozmetike a liekoch, stúpa.

Na plné využitie potenciálu horských produktov by malí výrobcovia profitovali z cielenej podpory v primeraných hodnotových reťazcoch a marketingovej stratégii, ktorá by im umožnila získať spravodlivú kompenzáciu za ich špecifické kvalitné produkty, ako aj poskytnúť pridanú hodnotu zákazníkom.

 

Hory a jedlo

Hory prispievajú k potravinovej a výživovej bezpečnosti tým, že poskytujú pôdu pre plodiny, pastvu pre dobytok, vodné toky pre vnútrozemský rybolov a nedrevné lesné produkty, ako sú bobule, huby a med.

Horské poľnohospodárstvo je po stáročia vzorom trvalo udržateľného rozvoja a je neodmysliteľne „zelené“ vďaka svojmu maloobjemovému charakteru a nízkej uhlíkovej stope.

Z 20 rastlinných druhov, ktoré dodávajú 80 percent svetovej potravy, šesť pochádza a bolo diverzifikovaných v horách: kukurica, zemiaky, jačmeň, cirok, paradajky a jablká.

 

zdroj: https://www.fao.org/international-mountain-day/en/, https://www.prirodovedci.cz/zeptejte-se-prirodovedcu/200

zdroj fotografií: https://www.chovatelahospodar.sk/tema/produktivne-pestovanie-paradajok-od-sadenia-az-po-zber