Medzinárodný deň hôr 2019

Témou tohtoročného Medzinárodného dňa hôr, ktorý sa oslavuje 11. decembra, je téma „Hory pre mladých“.

Tento rok sa zameriavame na dôležitosť ochrany horských ekosystémov pre budúce generácie. Mladí ľudia sú aktívnymi aktérmi zmeny a vedúcimi predstaviteľmi zajtrajška.

Prístup k príležitostiam pre mladých ľudí v horách môže byť obmedzený. Medzinárodný deň horských príležitostí je šancou požadovať lepší život pre vidiecku mládež v horách.

Dostupnosť vzdelania a odbornej prípravy, zamestnanie a prístup k technológiám a službám môžu mladým ľuďom v horách zabezpečiť lepšiu budúcnosť.

Hory

Hory, ktoré pokrývajú okolo 27 % zemského povrchu, zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri nasmerovaní sveta k udržateľnému hospodárskemu rastu.

Hory poskytujú nielen obživu a blahobyt 1,1 miliónom horských ľudí na celom svete, ale nepriamo majú osoh aj pre miliardy, ktoré žijú ďalej vo svete.

Hory poskytujú sladkú vodu, energiu a potraviny – zdroje, ktoré budú v nadchádzajúcich desaťročiach stále vzácnejšie.

Horské národy

Hory sú domovom 15 % svetovej populácie.

Deväťdesiat percent svetových obyvateľov horských oblastí žije v rozvojových krajinách, kde veľká väčšina žije pod hranicou chudoby a 1 z 2 čelí hrozbe potravinovej neistoty.

Hory sú turistickými a kultúrnymi trasami. Horský cestovný ruch predstavuje asi 15–20 % svetového cestovného ruchu. Domorodé a miestne obyvateľstvo v horách má jedinečné a hodnotné miestne znalosti, tradície a kultúrne praktiky, ktoré môžu prispieť k účinným stratégiám manažmentu krajiny.

Horské výrobky

Horské produkty a služby majú veľký potenciál na zlepšenie obživy a podporu miestnych ekonomík.

Celosvetový dopyt stúpa po kvalitných jedlách a nápojoch vysokej hodnoty vyrábaných         v horských oblastiach, ako sú káva, med, bylinky a koreniny, ako aj remeslá, kozmetika a lieky.

Aby sa plne využil potenciál horských výrobkov, malí výrobcovia by profitovali z cielenej podpory v primeraných hodnotových reťazcoch a marketingovej stratégii, ktorá by im umožnila získať spravodlivú kompenzáciu za ich konkrétne kvalitné výrobky, ako aj poskytnúť zákazníkom pridanú hodnotu.

Hory a voda

Hory poskytujú 60 – 80 % svetovej sladkej vody, bez ktorej by trvalo udržateľný rozvoj, ktorého cieľom je odstránenie chudoby a hladu, nebol možný.

Sladká voda z hôr je nevyhnutná na dosiahnutie globálnej potravinovej bezpečnosti, pretože ju poľnohospodári používajú na zavlažovanie plodín v mnohých nížinných poľnohospodárskych oblastiach.

Niektoré z najväčších miest sveta, vrátane New Yorku, Rio de Janeiro, Nairobi, Tokia a Melbourne, sú závislé od sladkej vody z hôr.

Hory a energia

Pri poskytovaní obnoviteľnej energie zohrávajú hory kľúčovú úlohu, najmä prostredníctvom vodnej energie, solárnej energie, veternej energie a bioplynu.

Vodná energia v súčasnosti poskytuje asi pätinu všetkej elektrickej energie na celom svete a niektoré krajiny sa pri výrobe vodnej energie spoliehajú takmer výlučne na horské oblasti.

Hory v oblastiach so suchým alebo tropickým podnebím majú osobitný potenciál na výrobu slnečnej energie.

Hory a jedlo

Hory prispievajú k potravinovej a výživovej bezpečnosti tým, že poskytujú pôdu pre plodiny, pasú sa pre hospodárske zvieratá, vodné toky pre vnútrozemský rybolov a výrobky z lesného hospodárstva, ako sú bobule, huby a med.

Horské poľnohospodárstvo je po stáročia vzorom trvalo udržateľného rozvoja a vďaka svojej malej mierke a nízkouhlíkovej stope je prirodzene „zelené“.

Z 20 druhov rastlín, ktoré zásobujú 80 % svetovej potravy, šesť pochádzalo a bolo diverzifikovaných v horách: kukurica, zemiaky, jačmeň, cirok, paradajky a jablká.

Horské rodinné poľnohospodárstvo

Horské poľnohospodárstvo je zväčša rodinné poľnohospodárstvo, pretože horské oblasti s rozptýlenými plochami využiteľnej pôdy v rôznych nadmorských výškach a na svahoch sú efektívnejšie riadené drobným poľnohospodárstvom.

Väčšina produkcie horského poľnohospodárstva je určená na rodinnú spotrebu a zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti domácností.

Výroba horských výrobkov vysokej hodnoty a ich uvádzanie na trh môžu podporiť miestne horské hospodárstva.

Horské živobytie býva vysoko diverzifikované a ukázalo sa, že je to kľúč k odolnosti. Niektorí členovia rodiny môžu pracovať v poľnohospodárstve (poľnohospodárstvo, lesníctvo, akvakultúra alebo chov zvierat) a môžu byť zamestnaní pravidelne alebo sezónne alebo dokonca v zahraničí.

zdroj: www.un.org, fao.org