Máj – lásky čas a čas lúčnych orchideí

Keď rozkvitne vstavač bledý (Orchis pallens), čas lúčnych orchideí prichádza. Rozkvitá ako prvý z našich vstavačov už v priebehu apríla.  Je to polotieňomilná orchidea, preto ju môžeme často vidieť na okrajoch lúk, v kroví, či preriedenom lese, chránenú tieňmi stromom pred priamym slnečným žiarením. Na pozorovanie lúčnych orchideí je ideálny čas od konca apríla do polovice júna, kedy kvitne väčšina z nich. Lúčne orchidey sú citlivé na hnojenie, preto ich považujeme za tzv. bioindikátory dobrého ekologického hospodárenia šetrného k životnému prostrediu. Väčsinou sa spolu s nimi na lokalitách ich výskytu nachádzajú aj iné vzácne a chránené druhy rastlín a živočíchov. Orchidey majú radi vápenaté podložie, preto na území Súľovských a Strážovských vrchov ich nachádzame pomerne často.

Na lúke nad Hlbokým, na ktorú nás upozornil miestny milovník prírody Ing. Milan Jánoš, sa vstavaču bledému darí spolu so vstavačom mužským. Keď prvý dokvitá, druhý akurát začína kvitnúť. Sem – tam sa preto na lokalitách s bohatými populáciami týchto dvoch druhov nachádzajú aj čudní jedinci, ktorí vznikli skrížením oneskorenca z populácie skoršie kvitnúceho a nedočkavca z populácie neskoršie kvitnúceho. Kríženec bol opísaný pod menom vstavač Lorezov (Orchis x loreziana). Táto lúka nás potešila aj bohatou populáciou maličkej vzácnej a chránenej paprade hadivka obyčajná (Ophioglossum vulgatum), niekedy nazývaná aj hadí jazyk obyčajný, pre jej tenký čiarkovitý výtrusný klas. Z dôvodu absencie tradičného obhospodarovania (extenzívne kosenie a pasenie) z našej prírody veľmi rapídne ubúda. Je to nenápadná sviežozelená drobná rastlinka a na jej spozorovanie treba mať dobre vycvičené botanické oko. Spoločenská hodnota za jedného jedinca je 51 €. Spoločenská hodnota vstavača bledého je 23 € za jedinca a vstavača mužského 69 €. Spočítanie hodnoty všetkých chránených druhov hlbockej lúky pri množstve stovky vstavačov a tisíce hadiviek by z nej urobilo naozaj cennú lúku aj v peniazoch, hoci takéto hodnoty sa za peniaze kúpiť nedajú. Škoda len, že si ich v dnešnej dobe už nevieme vážiť a starať sa o ne tak, ako to potrebujú.  Zaujímavosťou zo sveta rastlín je fakt, že hadivka obyčajná má najväčší počet chromozómov v európskej flóre (2n=480). Rekordmanom celosvetovej flóry je tiež hadivka, a to druh tropických oblastí Ophioglossum reticulatum (s počtom chromozómov 2n=1440).

Autor textu a fotografií: Mgr. Janka Smatanová