Likvidácia inváznych rastlín

Každoročne sa Správa CHKO Strážovské vrchy venuje likvidácii inváznych rastlín, pričom sme vyskúšali viacero metód. Momentálne skúšame novú metódu likvidácie, ktorá spočíva v použití nepriepustnej fólie. Lokalita sa najprv vyčistí od starých suchých rastlín a ešte pred vyrašením nových inváznych rastlín sa na pôdu aplikuje nepriepustná fólia, ktorá sa poprihŕňa zeminou. Fólia zabraňuje rastu rastliny a jej šíreniu.

Touto cestou ďakujeme firme MEGAWASTE, ktorá nám fóliu darovala.