Lesy – nádherný cyklus života

Lesy – nádherný cyklus života

Prítomnosť lesov v závislosti od toho, kde žijeme, považujeme väčšinou za samozrejmosť. Sme radi, keď nám poskytujú rôzne úžitky – drevnou hmotou počnúc a mnohými často ľudskými vynálezmi nenahraditeľnými končiac. Príroda má mnoho vynikajúcich patentov, odskúšaných za všetkých poveternostných situácií, vo všemožných variantách, počas veľmi dlhého obdobia a les je jedným z nich.

            Obdivujeme drevené stavby našich predkov, ich um a zručnosť pri spracovaní drevnej hmoty, ktorú prácne získali z lesov. Divíme sa nad trpezlivosťou lesov pri tvorbe pôdy, keď centimeter po centimetri počas dlhých stáročí vytvárali a vytvárajú novú živnú pôdu, ktorú potom aj starostlivo chránia. Lesy dobre rozumejú vode, vedia ju zachytiť, akumulovať a rozumne využívať. Nerozlučný tandem les – voda pozitívne ovplyvňuje klímu.

  

Pozrieme sa do korún, zhlboka sa nadýchneme a je to také oživujúce – vďaka lesom, ktoré zásobujú  vzduch kyslíkom, prečistia ho fytoncídmi a pohltia prach. V lesoch nájdeme pokoj, utlmia nielen hluk ľudských sídiel a ciest , ktorými sme popretínali krajinu, ale aj hluk v nás samotných.

            V ktorejkoľvek  fáze svojho životného cyklu sa lesy nachádzajú – či práve prechádzajú fázou obnovy po veternej kalamite, alebo po premnožení niektorého stáleho podnájomníka, či dorastajú do svojej plnej sily alebo postupne, pomaly za pomoci húb, hmyzu a vetra vstupujú do neustáleho kolobehu živín – nikdy nezabudnú byť prívetivým miestom, kde nájdu úkryt a potravu stovky druhov rastlín a živočíchov.

Preto všetko patrí lesom nie jeden deň v roku, ale celý mesiac, v ktorom si môžeme viac ako inokedy pripomenúť ich nenahraditeľnosť.

Pohľad na lesy v CHKO Strážovské vrchy

Autor textu a fotografií: Ing. Erika Kružliaková