Keď rozkvitnú vápencové skaly

Mnoho ľudí vychádza v peknom počasí na potulky do atraktívnych území v okolí svojho bydliska. Na jar a začiatkom leta, od konca apríla do júna, sú takto atraktívne skalné útvary v CHKO Strážovské vrchy, z ktorých tie najväčšie skalné komplexy boli pre svoju anorganickú a biologickú jedinečnosť  vyhlásené za maloplošné chránené územia. Či už sa vyberiete na výlet do Súľovských skál, do Manínskej či Kostoleckej tiesňavy,  na Podskalský Roháč, Klapy, Vápeč alebo najvyšší vrchol celého pohohoria Strážov, všade uvidíte zakvitnuté  vápencové alebo vápnitým tmelom zlepené zlepencové skaly. Sú bohaté na počet rastlinných druhov, keďže rastliny majú vápenaté podložie radi. Miestami na trávnato-bylinných skalných biotopoch vznikajú pestrofarebné zátišia rôznych kvetov s dominantnými trávami ostrevkou vápnomilnou, kostravou tvrdou a ostricou nízkou.

 

Na modro-fialovo tu kvitne napríklad atraktívny poniklec prostredný, astra alpínska, zvonček maličký, zvonček okrúhlolistý, soldanelka karpatská, horec Clusiov, nevädza Dominova, na žlto kvitnú kvety prvosienky holej, taričníka skalného, chudôbky vždyzelenej, na bielo voňavé skalné klinčeky včasné alebo lomikamene metlinaté. Sú to horské druhy a v Manínskej, Kostoleckej, či Súľovskej tiesňave sa vďaka chladnej mikroklíme vyskytujú vo veľmi nízkych nadmorských výškach. Väčšina týchto skalných brál sa svojim druhovým zložením veľmi podobá.

Osobitým pre celé CHKO Strážovské vrchy je pre svoju vysokú nadmorskú výšku vrchol Strážova (1215 m n.m.). Výstup naň dá poriadne zabrať a vegetácia je tam najmenej o mesiac dozadu posunutá.

Na vlhkých skalách tesne pod vrcholom v čase kvitnutia upútajú pozornosť kvety kortúzy Matthiolovej. Na vrcholových bralách Strážova sa vyskytujú viaceré horské a vysokohorské druhy ostríc a tráv, ktoré sa nikde inde v celom pohorí nevyskytujú, ako ostrica pevná, lipnica alpínska, kostrava pestrá, kostrava tatranská. Ako prvé v nich bohato zakvitnú žlté vankúšiky chudôbky vždyzelenej a atraktívne modré horce Clusiove, následne sa rozvíjajú biele kvety iskerníka alpínskeho a platanolistého, žlté jastrabníky huňaté, drobné žlté fialky dvojkveté, či drobné modré veroniky kríčkovité a fialové všivce praslenaté. Tieto v celom pohorí okrem Strážova nikde inde pravdepodobne nenájdete.

Keďže sa nachádzate v územiach s vyšším stupňom ochrany a mnohé z uvedených druhov sú zákonom chránené, prosíme Vás, aby ste ich netrhali a nevykopávali do záhradných skaliek. Ohrozujete tak ich výskyt na pôvodnom stanovišti, kde hrozí ich vyhynutie. V záhradkárskych potrebách je dostatok rôznofarebných kultivarov všetkých možných domácich aj cudzokrajných druhov.

Autor textu: Mgr. Janka Smatanová

Autori fotografií: Mgr. Janka Smatanová, Mgr. Vladimír Ruček