Inovatívne zadržiavanie vody v lesoch

Inovatívne zadržiavanie vody v lesoch

Koncom minulého týždňa sme sa zúčastnili na workshope – INOVATÍVNE ZADRŽIAVANIE VODY V LESOCH, ktorý organizovala n.o. Kvapka Rajeckej doliny v spolupráci s Aqua Terra Inova s.r.o., OZ Voda je život, Kofola a.s. a Ostravskou univerzitou jej Prírodovedeckou fakultou. Workshop vznikol ako odpoveď na hydrologické sucho a snahou realizovať vodozádržné, protierózne opatrenia priamo v krajine i odovzdať svoje vedomosti a poznatky širokej odbornej i laickej verejnosti.

Priamo v teréne organizátori predviedli ukážku realizácií potrebných vodozádržných a protieróznych opatrení v k.ú. Fačkov.

O

O naliehavosti riešenia sucha sme sa mnohí sami presvedčili za posledné roky. Záleží aj na nás ako sa postavíme k danej problematike, nečakajme na iných…