Ekovýchovný program MOKRADE

Pri príležitosti svetového dňa mokradí sme uskutočnili v dvoch základných školách v Považskej Bystrici ekovýchovný program „MOKRADE“. Rozprávka od pána Sanigu „O rybárikovi Veľkozobáčikovi….“  deti zaujala a pozorne  počúvali o spôsobe jeho lovu i o kamarátke volavke. Postupne sme sa zoznámili s viacerými živočíchmi a rastlinkami mokradí, hovorili sme o ich životoch, zaujímavostiach i veľkom význame a dôležitosti pre krajinu. Najväčšiu radosť deti mali z pripravených pokusov, na ktorých sme si ukázali fungovanie mokradí. Už nezabudnú, že mokraď je ako špongia, ktorá má obrovskú schopnosť zadržiavať vodu v krajine, no zároveň ju v čase potreby dokáže odovzdať. Prefiltrovali sme znečistenú vodu a sledovali aké nečistoty sa zachytia v jednotlivých vrstvách. Veľkú úlohu v mokradiach majú rastliny, ktoré dokážu zachytávať rôzne živiny a pomáhajú tým čisteniu vôd. Nakoniec sme všetci uznali, že mokrade sú pre nás prospešné a treba ich CHRÁNIŤ!