Dubnická Envirojar 2018

Nový informačný panel o CHKO Strážovské vrchy

Mesto Dubnica nad Váhom nás už v predstihu srdečne pozvalo na svoju environmentálnu akciu s názvom DUBNICKÁ ENVIROJAR 2018, ktorá sa uskutočnila 13. júna 2018 na Námestí Matice slovenskej.

Podujatie bolo zamerané na problematiku odpadov, ktorá je v súčasnej dobe čoraz naliehavejšia. Nenadarmo sa hovorí, že žijeme v dobe odpadov, v ktorej sa nám možno „podarí“ zo všetkých našich odpadov vytvoriť aj novú geologickú vrstvu. Aby sa budúci archeológovia nemuseli čudovať nad tým, čo to vlastne odkryli za neporiadok a akí ľudia tu v minulosti žili, je dôležité znižovať množstvo vyprodukovaného odpadu. Jednou z ciest je opätovné využitie odpadu. Predtým však treba odpad správne separovať. A práve na správne separovanie odpadu a jeho následné znovupoužitie si posvietili deti z materských škôlok a žiaci základných škôl v Dubnici nad Váhom. Počas vyhodnotenia Dubnickej Envirojari školáci všetkých presvedčili, že na odpady sa dá pozrieť aj tvorivými očami a potom s údivom sledovať, čo ruky z nepotrebných a odhodených vecí vytvorili.

Vždy by sme však mali mať v súvislosti s odpadmi na pamäti jedno jednoduché heslo: „ Najlepší odpad je ten, ktorý nikdy nevznikne!“ a myslieť naň nielen v škole, v práci, doma, ale najmä pri potulkách prírodou, aby sme sa už dnes nemuseli čudovať, ako tí archeológovia z budúcnosti, akí ľudia vládzu doniesť plnú umelohmotnú fľašu do lesa, ale odniesť prázdnu domov je už nad ich sily! Keďže s odpadom zvedieme ešte nejeden neľútostný boj, na záver už len aktualizované, v mnohých husitských bojoch preverené: „ Na množstvo nehľaďte a odpadov sa neľakajte!“

 

Autor textu: Ing. Erika Kružliaková

Autor fotografií: Ing. Žaneta Minarčíková