CHA Svarkovica v novom odlesnenom šate

Na začiatku tohto roku sa nám splnil dlhoročný sen – uskutočniť tzv. obnovnú starostlivosť (odborne zvanú  aj manažment) na CHA Svarkovica. Na lokalite boli odstránené smreky a borovice, ktoré svojim tieňom nepriaznivo vplývali na orchidee a iné chránené druhy rastlín a živočíchov, kvôli ktorým bolo územie v roku 2012 vyhlásené. Výrub stromov vykonali traja pilčíci – Lukáš Chrz, Lukáš Istenik a Ján Supuka a pri tejto náročnej práci pomáhal aj koník s furmanom Stanislavom Dudoňom zo Štiavnika, ktorým patrí naše poďakovanie za skvelo odvedenú prácu. Naše poďakovanie patrí taktiež Bratislavskému regionálnemu ochranárskemu združeniu, ktoré práce zafinancovalo z projektu Life Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne panónskeho a alpského bioregiónu.

 

 

V minulosti boli takéto suchomilné lokality vypásané, čím sa vytvorili vhodné podmienky pre výskyt týchto vzácnych a atraktívnych rastlín. Mnohé podobné lokality nám  už nenávratne zarástli najmä borovicami lesnými, kde ešte stále sem-tam nájdeme nejakú orchideu, ale suchomilné lúky sú nenávratne stratené. Tie, ktoré sa ešte zachovali, sú také Noemove archy biodiverzity, keďže v súčasnej dobe je o extenzívnu poľnohospodársku činnosť minimálny záujem najmä zo strany vlastníkov. Ľudia dnešnej doby majú predstavu najmä o rekreačnom využívaní svojich „dedovizní“ a tak nastáva v krajine veľký živelný stavebný rozmach, ktorý je veľmi ťažké usmerniť a poľnohospodári strácajú plochy pre pasenie zvierat, ktorým by súčasne podporili ochranu biodiverzity.

 

Autor článku: Mgr. Janka Smatanová

Autor fotografií: Mgr. Vladimír Ruček