Aj tento rok sme si 22. mája pripomenuli Medzinárodný deň biologickej diverzity. Biologická biodiverzita, zjednodušene biodiverzita, je pojem, ktorý zahŕňa všetku rôznorodosť života na Zemi. Zahŕňa všetky formy života, od mikroorganizmov po veľké cicavce.

K rôznorodosti a pestrosti nielen slovenskej prírody prispievajú aj jedny z najkrajších a najzaujímavejších rastlín planéty, ktoré od staroveku až po dnešok fascinujú a priťahujú profesionálnych, amatérskych botanikov, ako aj všetkých, ktorí sa dokážu nadchnúť fantáziu prebúdzajúcou krásou orchideí.

Máj je mesiacom, kedy nás orchidey okúzlia naplno. Môžete zažiť, podobne ako naša kolegynka botanička Janka Smatanová, „spoločné kvitnutie“ viacerých druhov orchideí. Kosená lúka neďaleko rázovitej podhorskej obce si pre Janku pripravila prekvapenie v podobe rozkvitnutých pavstavačov hlavatých (Traunsteinera globosa) – na tejto lokalite zaznamenaných po prvý krát, vstavačov mužských (Orchis mascula), päťprstníc obyčajných ( Gymnademia conopsea) a bradáčikov vajcovitolistých (Listera ovata). V blízkom lesnom zátiší potešila prilbovka dlholistá (Cephalanthera longifolia).

Krása orchideí, zachytená fotoaparátom Janky Smatanovej:

pavstavač hlavatý

Pavstavač hlavatý má rád mierne vlhké horské lúky a pasienky, najmä na vápnitých pôdach.

Orchidey sú aj jedny z najohrozenejších druhov našej prírody. Ohrozuje ich likvidácia vhodných miest, kde môžu rásť a okúzľovať nás svojou krásou, zarastanie pasienkov a lúk s postupným vytrácaním sa tradičného hospodárenia v podobe kosenia a pastvy menšieho počtu zvierat. Neprospieva im ani opačný extrém – príliš intenzívne poľnohospodárstvo, spojené s používaním nadmerného množstva anorganických hnojív. Osobitnou kapitolou ohrozenia je stavebná činnosť, na ktorú by sme mali zabudnúť tam, kde sa z trávy na nás pozerajú kvety orchideí.