Ako sme realizovali projekt “NÁVRAT STROMOV” v obci Slopná na Považí

Ako sme realizovali projekt “NÁVRAT STROMOV” v obci Slopná na Považí

V našej poľnohospodárskej krajine bolo v minulom storočí odstránené množstvo stromov… je čas ich vrátiť.

 V jedno chladné sychravé  aprílové ráno začíname vysádzať sadenice stromov.  Vietor a intenzívny dážď nás neodradil.

Mladé stromčeky musia byť dostatočne chránené proti poškodeniu zverou. Srnčia a jelenia zver, tiež  zajace by si rady pochutnali na mladých drevinách.

V máji  osádzame informačnú tabuľu  o projekte Návrat stromov na začiatok aleje. Tešíme sa z ujatých sadeníc.

Tabuľa je vyrobená výlučne z prírodných materiálov – z dreva smreka a smrekovca, text je vypálený, impregnovaná je jedlým ľanovým olejom.

Po práci si vychutnávame dobrý pocit z vykonanej práce. Tešíme sa na to, ako stromy (a deti) budú rásť.  Nech rastú pre úžitok a radosť všetkých.

 

V rámci projektu sme vysadili  180 m úsek dvojradového stromoradia v k. ú. obce Slopná. Vysadilo sa 10 sadeníc líp, 20 sadeníc dubov letných.

 

Projekt podporila nadácia EKOPOLIS. V projekte je zapojená Obec Slopná, OZ PRALES, CHKO Strážovské vrchy, DHZ Slopná. Ďakujeme za spoluprácu.