35 rokov Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy

35 rokov Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy

27. januára uplynulo 35 rokov odvtedy, ako Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy, v roku 1989 pribudla medzi chránené územia Slovenska.

Bola vyhlásená za účelom zabezpečenia ochrany a racionálneho využívania najzachovalejších častí prírodného prostredia Strážovských a Súľovských vrchov.

Čo si zvyčajne prajeme pri takejto príležitosti? Veľa zdravia, šťastia a lásky.

Poprajme spolu, nielen Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, ale aj krajine všade navôkol,  zdravie v podobe úrodnej pôdy plnej života, priezračnej čistej vody vo vodných tokoch a osviežujúceho vzduchu prinášajúceho vôňu kvetov zo zakvitnutých lúk, šťastie na ľudí, ktorí vedia, že z krajiny sa nedá len brať, ale treba sa o ňu aj starať; a nakoniec lásku, v podobe otvorených ľudských sŕdc -otvorených vnímať krásu krajiny vo všetkých jej premenách a milovať ju takú aká je, každý deň, v každom ročnom období, za každého počasia.