22. máj – Medzinárodný deň biodiverzity

22.5. si pripomenieme Medzinárodný deň biodiverzity (International Day for Biological Diversity). Tohtoročná téma „Sme súčasťou riešenia – PRE PRÍRODU“, nadväzuje na minuloročnú tému „Naše riešenia sú v prírode.“

Biodiverzita je odpoveďou na viacero výziev v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a je základom pri riešení klimatických, zdravotných problémov, bezpečnosti potravín a vody….

 

Medzinárodný deň biodiverzity patrí medzi medzinárodné dni, ktoré boli vyhlásené Organizáciou spojených národov (OSN). Od r. 1995 sa tento deň pripomínal 29. decembra, v deň, kedy vstúpil do platnosti Dohovor o biologickej diverzite. V decembri 2000 bolo na Valnom zhromaždení OSN rozhodnuté, že sa tento pamätný deň bude bude oslavovať 22. mája, kedy v tento deň v r. 1992 bol v kenskej metropole Nairobi prijatý a schválený definitívny text Dohovoru o biologickej diverzite.

Viac o biologickej diverzite sa dočítate tu.

Zdroje:

https://www.cbd.int

https://www.minzp.sk/ochrana-prirody/medzinarodne-dohovory/dohovor-biodiverzite/