31. marca 2020

Svetový deň vtáctva – 1. apríl

V našom okolí sa už objavili prví poslovia jari. Jarné kvety ako podbeľ, či šafrany už kvitnú a ráno, či večer […]
27. marca 2020

Hodina ZEME

Hodina Zeme je celosvetová akcia, ktorej úlohou je zvýšiť povedomie o zmenách klímy. Do akcií najväčšej svetovej kampane na ochranu […]
22. marca 2020

Svetový deň vody 2020 – Voda môže pomôcť v boji proti zmene klímy

Už takmer viac ako dvadsaťpäť rokov si svet pripomína Svetový deň vody, ktorý v roku 1993 vyhlásila agentúra Organizácie spojených národov […]
2. marca 2020

Svetový deň divej prírody 2020

„Zachovajme všetok život na Zemi”  motto Svetového dňa divej prírody 2020 Tretí marcový deň si pripomíname a budeme oslavovať Svetový […]
21. januára 2020

Zimné sčítanie vodného vtáctva

Každoročne sa naša správa aktívne zapája do medzinárodného zimného sčítania vodného vtáctva, ktoré sa na Slovensku pravidelne vykonáva od roku […]